Όροι χρήσης του ιστοχώρου της Σχολής Σκύλων-Oδηγών Λάρα

Απαγορεύεται αυστηρά κάθε εμπορική χρήση του ιστοχώρου ή μέρους αυτού ή η μεταπώληση των προσφερόμενων σε αυτόν υπηρεσιών ή / και περιεχομένου.