Γενικά Στοιχεία

Η Ελληνική Σχολή Σκύλων-Οδηγών "Λάρα", η 1η Ελληνική σχολή αυτού του τύπου, ιδρύθηκε με την από 24 Ιουλίου 2008 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, ως Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Η Σχολή εκπαιδεύει ομάδες χειριστών και σκύλων οδηγών τυφλών ακολουθώντας απαρέγκλιτα τα υψηλότερα διεθνή στάνταρ εκπαίδευσης, προς όφελος των χειριστών, των σκύλων και της ασφάλειάς τους, προσφέροντάς τους με αυτό το τρόπο την ευχέρεια να μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια σε οιαδήποτε περιοχή επιθυμούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 • Ιωάννα - Μαρία Γκέρτσου, Πρόεδρος
 • Χρήστος Γεωργιόπουλος, Αντιπρόεδρος-Υπεύθυνος Οικονομικών
 • Τζουζέπε Ματτέι, Μέλος
 • Μαρίνα Κυριλλοπούλου, Μέλος
 • Χριστίνα Κωσταράκου, Μέλος

Το Επιστημονικό Συμβούλιο

Αναφέρονται αλφαβητικά:

 • Κα Ευθαλία Σταβοράβδη, Εκπαιδεύτρια κινητικότητας και προσανατολισμού με σκύλο-οδηγό τυφλών
 • Κα Πασχαλίνα Καλλέ, Εκπαιδεύτρια κινητικότητας και προσανατολισμού με λευκό μπαστούνι
 • Δρ. Λέντζης Δημοσθένης, Λέκτορας Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Κος Βασίλης Σουρλάς, Νομικός Σύμβουλος

Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα σχολής

Επικεφαλής τμημάτων

 • Τμήμα χορηγιών: Χρήστος Γεωργιόπουλος
 • Υπεύθυνη επικονωνίας και ανεύρεσης πόρων: Χαρά Μπουργάνη
 • Τμήμα εκπαίδευσης: Ευθαλία Σταβοράβδη
 • Τμήμα ελέγχου προτύπων και υλοποίησης προγραμμάτων: Ιωάννα-Μαρία Γκέρτσου
 • Υπεύθυνη διαχείρισης μελών-εθελοντών: Μαρίνα Κυριλλοπούλου
 • Οικονομικό τμήμα: Χρήστος Γεωργιόπουλος
 • Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ιωάννα-Μαρία Γκέρτσου

Το έργο της Σχολής (Άρθρο 3 Κατασταστικού)

Σκοπός της Σχολής "Λάρα" είναι η εκπαίδευση και αξιοποίηση σκύλων οδηγών, βοηθείας, θεραπείας ή συντροφιάς, η υποστήριξη και αξιολόγηση στοιχείων προσωπικότητας, κινητικότητας και προσανατολισμού υποψηφίων χειριστών αυτών, καθώς και η αξιολόγηση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης και εργασίας των ομάδων χειριστών - σκύλων.

Ειδικότερα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, σκοποί της Σχολής είναι επίσης:

 • η εκτροφή, εκπαίδευση, αξιολόγηση, πιστοποίηση και χορήγηση ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων οδηγών σε άτομα με τύφλωση ή μειωμένη όραση,
 • η εκτροφή, εκπαίδευση, χρήση, αξιολόγηση, πιστοποίηση και χορήγηση ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων βοηθείας, θεραπείας ή συντροφιάς,
 • η μελέτη, αξιολόγηση και πιστοποίηση της προσβασιμότητας φυσικών και ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών,
 • η εκπαίδευση και η ψυχολογική υποστήριξη ανθρώπων με τύφλωση ή μειωμένη όραση στη κινητικότητα και προσανατολισμό με λευκό μπαστούνι,
 • η εκπαίδευση, ψυχολογική υποστήριξη, αξιολόγηση και πιστοποίηση υποψηφίων χειριστών προκειμένου να αποκτήσουν σκύλο οδηγό, βοηθείας, θεραπείας ή συντροφιάς,
 • η εκπαίδευση ανθρώπων με αναπηρία στην αυτοεξυπηρέτηση με στόχο την ανεξάρτητη διαβίωση,
 • η εκπαίδευση βοηθητικού – προς άτομα με αναπηρία – προσωπικού,
 • η εκπαίδευση σε χρήση λύσεων υποστηρικτικής τεχνολογίας και θεμάτων Σχεδιασμού για Όλους,
 • η εκπαίδευση, αξιολόγηση και πιστοποίηση εκπαιδευτικού έργου σε εκπαιδευτές σκύλων και κατόχους σκύλων,
 • η αξιολόγηση και πιστοποίηση σκύλων οδηγών, βοηθείας, θεραπείας ή συντροφιάς,
 • η κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού για τις δραστηριότητες και τους σκοπούς της Σχολής,
 • η δημιουργία και διαχείριση μητρώων σκύλων οδηγών, βοηθείας, θεραπείας ή συντροφιάς, των εκπαιδευτών και των εθελοντών που υποβοηθούν την εκπαίδευσή τους, και των χειριστών αυτών,
 • η δημιουργία και διαχείριση ψηφιακών υπηρεσιών για την υποστήριξη των ομάδων στόχου και των σκοπών της Σχολής,
 • η έρευνα, προώθηση και εφαρμογή των αρχών της Σχεδίασης για Όλους στην υλοποίηση δράσεων που αφορούν τεχνολογικές κατευθύνσεις που προάγουν την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων,
 • η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση ανθρώπων με αναπηρία, ή άλλων ενδιαφερομένων για τις δραστηριότητες και τους σκοπούς της Σχολής,
 • η συγκρότηση εθελοντικών ομάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
 • η προαγωγή πολιτικών και η υπεράσπιση του δικαιώματος για την κοινωνική ενσωμάτωση των ανθρώπων με αναπηρία και την υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης αυτών, η προάσπιση των αρχών απαγόρευσης άμεσων και έμμεσων διακρίσεων, η προστασία της ανθρώπινης ζωής κι αξιοπρέπειας.

Διεθνής πιστοποίηση

Η Σχολή "Λάρα" είναι δόκιμο μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολών Σκύλων-Οδηγών (International Guide-Dog Federation) και μέλος του European Guide Dog Federation. Η Ιωάννα - Μαρία Γκέρτσου είναι μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σχολών Σκύλων-Οδηγών.

λογότυπο EGDF

Μητρώα

EU Transparency Register: 276965525333-34M

Πρόγραμμα εθελοντών

Η Σχολή "Λάρα" έχει δημιουργήσει ένα γενικό πρόγραμμα εθελοντισμού, το οποίο αφορά στην απασχόληση εθελοντών σε διάφορες δραστηριότητες. Οι εθελοντές μας είναι μια δραστήρια και δυναμική ομάδα, που στηρίζει με ζήλο και ανιδιοτέλεια το έργο της Σχολής συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις της, προβάλλοντας και προωθώντας το έργο της.

Επιπλέον της ευγνωμοσύνης μας και μίας βεβαίωσης συνεισφοράς που παρέχεται, οι εθελοντές μας λαμβάνουν τιμητικά δώρα και συμμετέχουν σε εκδηλώσεις για τη σύσφιξη των σχέσεων της ομάδας της Σχολής.

Μάθετε περισσότερα για:

Επίσης μπορείτε να διαβάστε τα νέα της Σχολής, και να περιηγηθείτε στον προσβάσιμο ιστοχώρο μας!