Προσβασιμότητα ιστοχώρου

Ο συγκεκριμένος ιστοχώρος (λειτουργικότητα και περιεχόμενο) υιοθετεί πλήρως τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα του Διαδικτύου, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι επισκέπτες να μπορούν να αξιολογούν και να κατανοούν το περιεχόμενό του. Για το λόγο αυτό ο παρόν ιστοχώρος:

  1. Συμμoρφώνεται πλήρως με το πρότυπο του W3C Οδηγίες για την προσβασιμότητα του περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 1.0 στο μέγιστο επίπεδο συμμόρφωσης ΑΑΑ.
  2. Προσφέρει επιπλέον διαμόρφωση της παρουσίασης του ιδίου περιεχομένου για τυφλούς ή χρήστες με μερική όραση.
  3. Προσφέρει συντομεύσεις για την ταχύτερη πλοήγηση στα περιεχόμενα του ιστοχώρου, τηρώντας το πρότυπο 2.4.4 UK Government accesskeys standard.
  4. Χρησιμοποιεί γλώσσα επισημείωσης XHTML 1.0 με έγκυρο τρόπο.
  5. Χρησιμοποιεί προσβάσιμα επάλληλα φύλλα Στυλ (CSS) με έγκυρο τρόπο.
  6. Χρησιμοποιεί γραφικά που έχουν προηγουμένως ελεγχθεί με επιτυχία σε τεστ αχρωματοψίας - δυσχρωματοψίας, ώστε οι διαμορφώσεις φόντου και προσκηνίου να είναι διακριτές σε όλες τις περιπτώσεις.
  7. Έχει ελεγχθεί ώστε να προσφέρει την ίδια παρουσίαση με τη χρήση διαφορετικών πλοηγών.

Τα σχόλιά σας!

Παρακαλούμε μην διστάσετε να στείλετε τα δικά σας σχόλια στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

info at laraguidedogs.gr (αντικαταστήστε at με παπάκι).

Ι. Μπασδέκης